Részvételi feltételek
 
  Jelentkezés - részvételi díjak

A kongresszusra történő bejelentkezéseket elsősorban elektronikus formában várjuk. Kérjük, hogy az (Ön által használt) e-mail címet, bejelentkezési és egyéb adatát gondosan adja meg. Ha bejelentkezéskor bármilyen problémát tapasztal, kérjük jelezze a szervező irodának az info@prof-congress.hu e-mail címre.

Internet-kapcsolat hiányában elfogadjuk a postai úton vagy faxon elküldött jelentkezési lapokat is. 

Részvételi díjak
 

részvételi díjak

2009. június 30-ig

2009. június 30. után

teljes részvételi díj 25.000.-Ft 30.000.-Ft
MSZKT tagoknak 20.000.-Ft 25.000.-Ft
egyetemi, PhD hallgatóknak 14.000.-Ft 18.000.-Ft
napijegy (1 napra) 8.000.-Ft 8.000.-Ft
kísérő családtagoknak 12.000.-Ft 12.000.-Ft
meghívott előadóknak ingyenes ingyenes

A regisztrált résztvevők jogosultak a kongresszus kiadványára, a szakmai-tudományos programok és a kiállítás látogatására, és részt vehetnek valamennyi társasági rendezvényen. 

A kísérő családtagok részvételi díja a programban szereplő esti társasági rendezvények költségét tartalmazza.

A részvételi díjakból 12.000.-Ft összeg étkezésként kerül feltüntetésre és számlázásra.

A napijegy csak a bejelentkezéskor jelzett nap(ok)ra érvényes, étkezést-társasági programot nem tartalmaz.

Továbbképzés
A kongresszus a folyamatos elméleti továbbképzésre vonatkozó rendelet alapján minősítésre kerül. Az akkreditálás folyamatban van.
 
  Fő témakörök - Prezentációk bejelentése

A kongresszus hivatalos nyelve: magyar

A kongresszus fő témakörei:

 • 1. Az oxidatív és nitrozativ stressz molekuláris alapjai
 • 2. Szabadgyökök szerepe a különböző betegségek patomechanizmusában
 • 3. Neurodegeneráció és szabadgyökös folyamatok
 • 4. Oxidatív károsodások és antioxidánsok a növényvilágban
 • 5. Oxidatív stressz, életmód, természetes eredetű antioxidánsok
 • 6. Új módszerek a szabadgyökös reakciók kimutatására
 • 7. Egyéb

A fő témakörökhöz csatlakozó előadások és poszter-prezentációk bejelentését várjuk.

Kérjük, hogy bemutatási szándékát a bejelentkezés alkalmával jelezze. A bejelentett prezentációk elfogadásáról, illetve besorolásáról, az előadások időtartamáról a Szervező Bizottság dönt, és döntéséről az érintettet értesíti. 

A prezentációk bemutatásához számítógépet és projektort biztosítunk (MS Office XP, PowerPoint).
 
  Absztrakt információ

Kérjük, hogy a jelentkezése alkalmával bejelentett előadásának (poszterének) összefoglalóját

magyar és angol nyelven
egy-egy gépelt A/4-es oldal terjedelemben

az alábbi minták figyelembe vételével készítse el:

Minta a magyar nyelvű összefoglaló elkészítéséhez:
 

Oxidatív stressz, intrauterin retardáció, születési módok
Hracskó Zsuzsanna1, Orvos Hajnalka2, Novák Zoltán3
SZTE 1Biokémiai és Molekuláris biológiai Tanszék, 2Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 3Gyerekgyógyászati Klinika, Szeged

Az összefoglaló szöveges részét tagolja az alábbiak szerint:
  Bevezetés:
  Célkitűzés:
  Módszerek:
  Eredmények:
  Következtetés:

Minta az angol nyelvű összefoglaló elkészítéséhez:

Oxidatíve stress, intrauterine retardation, modes of delivery
Zsuzsanna Hracskó 1, Hajnalka Orvos 2, Zoltán Novák 3
1
Department of Biochemistry and Molecular Biology, 2 Departmet of Obstetrics and Gynaecology, 3Department of Pediatrics, University of Szeged, Hungary
 
Structure of Abstract
Introduction:
Aims:
Methods:
Results :
Conclusions:
 • - álló A/4-es forma, 2,5 cm-es margókkal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz

 • - az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat 

 • - a szövegfile ne tartalmazzon semmilyen formázást, illetve fej- vagy láblécet
 • - a szerzők-társszerzők teljes nevét írják ki, a keresztnév ne legyen rövidítve
 • - kérjük, hogy az előadó (posztert bemutató) szerző nevét húzzák alá 

 • - több szerző/több munkahely esetén felső indexbe helyezett számmal jelezzék a hovatartozást 

 • - az összefoglalókat a prezentációt bejelentő nevével azonosítjuk, ezért kérjük, hogy a file-t elküldés előtt nevezze át saját nevére! (pld: hracsko_zs_1.doc, fhracsko_zs_1.rtf)

Az angol nyelvű összefoglalók beküldési határideje:
2009. június 14.

A magyar nyelvű összefoglalók beküldési határideje:
2009. június 30.

A Szervező Bizottság az angol nyelvű összefoglalókat az Acta Biologica Szegediensis tudományos folyóiratban tervezi közzétenni.

Az
Acta Biologica Szegediensis-ben a közzétételt csak abban az esetben garantáljuk, ha az angol nyelvű összefoglaló legkésőbb 2009. június 14-én beküldésre kerül.
 
  Fontos határidők
 

Kedvezményes jelentkezési határidő (meghosszabbítva): 2009. június 30.
Angol nyelvű összefoglalók beküldési határideje (meghosszabbítva): 2009. június 14.
Magyar nyelvű összefoglalók beküldési határideje (meghosszabbítva): 2009. június 30.
Díjak befizetése (visszaigazolás alapján): 2009. július 15.
Kötbérmentes lemondási határidő: 2009. július 30.